ANBI

Stichting Iedereen Een Maaltijd is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN: 855369590